Tingimused

 • Tingimuste ulatus ja kehtivus
  • Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna lorien.ee (edaspidi Kaubamaja) omaniku Lorien OÜ (edaspidi Kaupmees) vahel Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 • Tooted
  • Toodete hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu vastavale kehtivale maksumäärale.
  • Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
  • Kaubamajas olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
  • Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada vigu.
 • Toodete eest tasumine
  • Tooodete eest tasutakse läbi Maksekeskus AS makseteenuse kasutades Eestis tegutsevate pankade internetimakseid. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksuarvel näidatud summa on laekunud Kaupmehe arvelduskontole.
 • Toodete tarnimine
  • Toodete tarnekulu Eesti piires on vastavalt tellitud teenusele.
  • Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 • Vastutus ja vääramatu jõud
  • Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Kaupmehe vastutus kauba tarne eest lõpeb kauba üleandmise hetkest kliendile või transpordi ettevõttele.
 • Muud tingimused
  • Kõiki Kaubamaja külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
  • Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses Kaubamaja vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 • Kauba tagastamine
  • Kui kauba kättesaamisel selgub, et kaup ei vasta Teie ootustele või kaup ei sobi, siis on Teil õigus kaupa tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamisest.Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti kaubale, millele tarbija ise Lorien OÜ kauplusesse järele tuleb.
  • Tagastamisele kuuluv kaup peab olema originaalpakendis, siltidega ja kasutamata. Kui tagastatav kaup on kasutatud või müügipakend on rikutud, peab klient kompenseerima kauba väärtuse vähenemise. Juhul, kui kaup on oluliselt rikutud, on Kaupmehel õigus tagastatud tootest keelduda.
Lisatud ostukorvi!