Isikuandmete töötlemine


Veebipoe Lorien.ee isikuandmete vastutav töötleja on Lorien OÜ (registrikood___) asukohaga Paldiski mnt 67, Tallinn, tel 52 22 400 ja e-kiri info@lorien.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohaletoimetamise aadress;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

- Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

- Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

- Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

- Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

- Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

- Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

- Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

- Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

- Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

- Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

- Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

- Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

- Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

- Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

- Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

- Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

- Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

- Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

- Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

- Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

- E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

- Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

- E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

- Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).


The controller of the personal data of the online shop Lorien.ee is Lorien OÜ (registry code ___), located at Paldiski mnt 67, Tallinn - Estonia, phone ____ and email ____. The controller has designated a data protection officer who can be contacted by phone ___ and via email ___ (applicable to those who have a designated data protection officer).

What personal data are processed

- name, phone number and email address;

- delivery address;

- bank account number;

- cost of goods and services and data related to payments (purchase history);

- customer support data.

Why personal data are processed

- Personal data are used to manage the customer’s orders and deliver goods.

- Purchase history details (date of purchase, goods, quantity, customer’s data) are used for preparing summaries of goods and services purchased and for analysing customer preferences.

- The bank account number is used to reimburse payments to the customer.

- Personal data such as email, phone number and the customer's name are processed to handle any issues relating to the provision of goods and services (customer support).

- The IP address or other web identifiers of a user of the online shop are processed for the provision of the online shop as an information society service and for web use statistics.

Legal grounds

- Personal data are processed for the purpose of performing a contract concluded with the customer.

- Personal data are processed for performing legal obligations (such as accounting and the settlement of consumer complaints).

Recipients of personal data

- Personal data are transmitted to the customer support of the online shop for managing purchases and purchase history and for settling any problems that the customers may have.

- The name, phone number and email address are transmitted to the transport service provider selected by the customer. When the goods are delivered by a courier, the customer’s address is also transmitted together with the contact details.

- If the accounts of the web shop are kept by a service provider, the personal data are transmitted to the service provider for performing accounting operations.

- Personal data may be transmitted to IT service providers if this is necessary for ensuring the functionality of the online shop or for data hosting.

Security and access to data

- Personal data are stored in the servers of Zone Media OÜ, which are located on the territory of a member state of the European Union or states of the European Economic Area.

- Personal data can be accessed by the staff of the online shop in order to settle technical issues related to the use of the online shop and to provide customer support.

- The online shop takes appropriate physical, organisational and IT security measures to protect personal data against accidental or unlawful destruction, loss, alteration or unauthorised access and disclosure.

- Personal data are transmitted to the data processors of the online shop (such as the providers of transport and data hosting services) and processed under contracts concluded between the online shop and the processors. The processors must ensure appropriate safeguards when processing personal data.

Access to and rectification of personal data

- Personal data can be accessed and rectified in the user profile of the online shop. When a purchase has been made without a user account, personal data can be accessed through customer support.

Withdrawal of consent

- Where personal data are processed on the basis of the customer’s consent, the customer has the right to withdraw his/her consent by notifying customer support by email.

Storage

- In the event of disputes concerning payments and consumer disputes, the personal data are stored until the claim is satisfied or until the end of the limitation period.

- Personal data needed for accounting purposes are stored for seven years.

Erasure

- For the erasure of the personal data, customer support must be contacted via email. requests of erasure are responded to no later than within one month and the period of erasure shall be specified.

Transmission

- Requests to transmit personal data submitted via email are responded to within one month. Customer support identifies the person and indicates what personal data are to be transmitted.

Direct marketing messages

- Email address and phone number are used for sending direct marketing messages if the customer has given the respective consent. If the customer does not want to receive direct marketing messages, the customer should select the relevant link at the footer of the email or contact customer service.

- Where personal data are processed for direct marketing purposes (profiling), the customer has the right to object at any time both to the initial and further processing of his/her personal data, including profiling related to direct marketing by notifying customer support thereof via email (the respective information must be submitted clearly and separately from any other information).

Dispute resolution

- Disputes concerning the processing of personal data are settled through customer support. The supervisory authority is the Estonian Data Protection Inspectorate (info@aki.ee).

Lisatud ostukorvi!